Atyniadau

Archwiliwch 11 milltir o Dreftadaeth y Byd ar draws dwy wlad, gan gymryd twneli’r dyfrbont, a gweld golygfeydd prydferth a threfi a phentrefi dymunol. Mae pethau i’w gwneud yn cynnwys mynd â chwch ar hyd y gamlas – wedi’i dywys gan bŵer neu geffyl, – cerdded, beicio, canfod cestyll a llawer mwy. Am ragor o syniadau ar le i orffwys am fwyd a diod, prynu anrhegion, canfod llety a gweithgareddau eraill, gweler ein tudalennau Busnes a Chymuned.

 • All
 • Lleoedd
 • Pethau i wneud
 • Trefi
 • Trenau
 • Y Gamlas
*barge on chirk aqueduct

Dyfrbont Ddŵr a Thwnnel y Waun

Yn meddiannu’r ffin rhwng Cymru a Lloegr
*Chain Bridge River Dee

Y Bont Gadwyn

Pont unigryw sy’n rhychwantu Afon Dyfrdwy
*whitehouse tunnel

Twnnel Whitehouses

Lywio drwy’r twnnel sy’n mynd â chi o dan draffig yr A5
*old railway line walk fingerpost

Taith yr Hen Reilffordd

Wedi’i chreu yn y 1860au ar gyfer y diwydiannau lleol, mae’r lein erbyn hyn yn daith gerdded ddwy filltir hamddenol
*Cefn Viaduct and roundhouse

Traphont Cefn

Dyma draphont reilffordd syfrdanol gyda’r olygfa orau ohoni i’w chael o Barc Gwledig Tŷ Mawr islaw
*froncysyllte community centre

Froncysyllte

Cymuned sydd â hanes diwydiannol cyfoethog.
*Chirk Castle

Castell y Waun

Wedi’i adeiladu i’w amddiffyn, mae’r castell yn symbol o bŵer
+pontcysyllte Aqueduct North Wales

Dyfrbont Ddŵr Pontcysyllte

Un o gampweithiau mwyaf rhyfeddol peirianneg y chwyldro diwydiannol
*chirk bank bridge

Chirk Bank

Mae yna amrywiaeth o lwybrau cerdded, beicio a rhedeg wrth ymyl Chirk Bank
*steam train at llangollen railway

Rheilffordd Llangollen

10 milltir o reilffordd treftadaeth olygfaol
*cchirk viaduct and aqueduct

Traphont y Waun

Pensaernïaeth a pheirianneg syfrdanol
*Trevor basin tuning fork

Basn Trefor

Cyfleuster angori a throi pwysig gyda hanes hynod ddiddorol
*Llangollen Tourist Information Centre

Canolfan Groeso Llangollen

Croeso cynnes i Llangollen a Dyfrbont Pontcysyllte a Safle Treftadaeth y Byd Camlas
*St Mary's church in Chirk

Eglwys y Santes Fair, y Waun

Bydd ymweld yma yn eich gwobrwyo â chelf ac arteffactau hanesyddol
*Tŷ Mawr Country Park

Tŷ Mawr

O dan draphont ddramatig Cefn Mawr
*Historic Llangollen Bridge

Llangollen

Y dref brydferth yng nghanol Dyfrbont Pontcysyllte a Safle Treftadaeth y Byd Camlas
*horseshoe falls

Rhaeadr y Bedol

Mae’r campwaith peirianneg hwn gan Thomas Telford
*Chirk main street

Y Waun

Yn gymuned lewyrchus gyda hanes sy’n dyddio’n ôl i’r unfed ganrif ar ddeg
*valle crucis abbey

Abaty Glyn y Groes

Sefydlwyd Abaty Glyn y Groes yn 1201
*llantysilio church interior

Llandysilio-yn-Iâl

Da i gael picnic ac ymweld â Rhaeadr y Bedol.
*llangollen pavilion

Pafiliwn Llangollen

Yn croesawu’r byd am dros 25 mlynedd
*gledrid bridge

Pont y Galedryd

Y fynedfa i Safle Treftadaeth y Byd yn Swydd Amwythig
*plas newydd llangollen

Plas Newydd

Yn cipio’r dychymyg ers y ddeunawfed ganrif
*Gorsaf Berwyn Station

Gorsaf y Berwyn

Mae’r dyluniad yn anarferol oherwydd y tir cul oedd ar gael
*Panorama of Dinas

Castell Dinas Brân

Mae taith gerdded werth chweil i adfeilion dramatig y castell a golygfeydd godidog
*boat and horse at Llangollen Wharf

Glanfa Llangollen

Diwrnod allan gwych i’r teulu i gyd
*historical photo of cefn mawr

Cefn Mawr

Mae Cefn Mawr yn dref gyda threftadaeth ddiwydiannol arwyddocaol
*family bike ride on Llangollen Canal

Trefor

Ar ochr ogleddol y dyfrbont
 • All
 • Lleoedd
 • Pethau i wneud
 • Trefi
 • Trenau
 • Y Gamlas
*Cefn Viaduct and roundhouse

Traphont Cefn

Dyma draphont reilffordd syfrdanol gyda’r olygfa orau ohoni i’w chael o Barc Gwledig Tŷ Mawr islaw
*plas newydd llangollen

Plas Newydd

Yn cipio’r dychymyg ers y ddeunawfed ganrif
*Tŷ Mawr Country Park

Tŷ Mawr

O dan draphont ddramatig Cefn Mawr
*Llangollen Tourist Information Centre

Canolfan Groeso Llangollen

Croeso cynnes i Llangollen a Dyfrbont Pontcysyllte a Safle Treftadaeth y Byd Camlas
*Trevor basin tuning fork

Basn Trefor

Cyfleuster angori a throi pwysig gyda hanes hynod ddiddorol
*valle crucis abbey

Abaty Glyn y Groes

Sefydlwyd Abaty Glyn y Groes yn 1201
*chirk bank bridge

Chirk Bank

Mae yna amrywiaeth o lwybrau cerdded, beicio a rhedeg wrth ymyl Chirk Bank
*steam train at llangollen railway

Rheilffordd Llangollen

10 milltir o reilffordd treftadaeth olygfaol
*horseshoe falls

Rhaeadr y Bedol

Mae’r campwaith peirianneg hwn gan Thomas Telford
*Historic Llangollen Bridge

Llangollen

Y dref brydferth yng nghanol Dyfrbont Pontcysyllte a Safle Treftadaeth y Byd Camlas
+pontcysyllte Aqueduct North Wales

Dyfrbont Ddŵr Pontcysyllte

Un o gampweithiau mwyaf rhyfeddol peirianneg y chwyldro diwydiannol
*Chain Bridge River Dee

Y Bont Gadwyn

Pont unigryw sy’n rhychwantu Afon Dyfrdwy
*barge on chirk aqueduct

Dyfrbont Ddŵr a Thwnnel y Waun

Yn meddiannu’r ffin rhwng Cymru a Lloegr
*old railway line walk fingerpost

Taith yr Hen Reilffordd

Wedi’i chreu yn y 1860au ar gyfer y diwydiannau lleol, mae’r lein erbyn hyn yn daith gerdded ddwy filltir hamddenol
*Chirk Castle

Castell y Waun

Wedi’i adeiladu i’w amddiffyn, mae’r castell yn symbol o bŵer
*froncysyllte community centre

Froncysyllte

Cymuned sydd â hanes diwydiannol cyfoethog.
*cchirk viaduct and aqueduct

Traphont y Waun

Pensaernïaeth a pheirianneg syfrdanol
*gledrid bridge

Pont y Galedryd

Y fynedfa i Safle Treftadaeth y Byd yn Swydd Amwythig
*family bike ride on Llangollen Canal

Trefor

Ar ochr ogleddol y dyfrbont
*St Mary's church in Chirk

Eglwys y Santes Fair, y Waun

Bydd ymweld yma yn eich gwobrwyo â chelf ac arteffactau hanesyddol
*historical photo of cefn mawr

Cefn Mawr

Mae Cefn Mawr yn dref gyda threftadaeth ddiwydiannol arwyddocaol
*llangollen pavilion

Pafiliwn Llangollen

Yn croesawu’r byd am dros 25 mlynedd
*boat and horse at Llangollen Wharf

Glanfa Llangollen

Diwrnod allan gwych i’r teulu i gyd
*whitehouse tunnel

Twnnel Whitehouses

Lywio drwy’r twnnel sy’n mynd â chi o dan draffig yr A5
*llantysilio church interior

Llandysilio-yn-Iâl

Da i gael picnic ac ymweld â Rhaeadr y Bedol.
*Gorsaf Berwyn Station

Gorsaf y Berwyn

Mae’r dyluniad yn anarferol oherwydd y tir cul oedd ar gael
*Panorama of Dinas

Castell Dinas Brân

Mae taith gerdded werth chweil i adfeilion dramatig y castell a golygfeydd godidog
*Chirk main street

Y Waun

Yn gymuned lewyrchus gyda hanes sy’n dyddio’n ôl i’r unfed ganrif ar ddeg