Polisi Preifatrwydd

Pwy ydyn ni

Mae cyfeiriad ein gwefan yn: https://www.pontcysyllte-aqueduct.co.uk.

Cwcis

Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis i helpu gyda’ch darparu gyda’r profiad gorau posib. Mae cwcis yn ffeil testun bychan sy’n cael ei osod ar eich porwr, a bydd yn helpu i’r wefan gofio pwy ydych chi. Nid yw cwcis yn cadw unrhyw ddata personol ac nid ydynt yn cael eu defnyddio i gasglu unrhyw wybodaeth bersonol.

Rydym yn defnyddio cwcis i grynhoi ystadegau ymwelwyr, megis faint o bobl sy’n ymweld â’r safle a pha dudalennau sydd mwyaf poblogaidd, er enghraifft, ac yna rydym yn eu defnyddio i wella’r wefan.

Mae modd i chi ddiffodd defnydd cwcis os ydych chi’n dymuno, drwy eich porwr.

Preifatrwydd

Mae Safle Treftadaeth y Byd Dyfrbont a Chamlas Pontcysyllte yn cydymffurfio gyda Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol a byddant yn ymdrechu i gadw eich gwybodaeth bersonol yn gywir, gan sicrhau nid yw’n cael ei gadw yn hirach na beth sy’n angenrheidiol.

Byddwn yn casglu gwybodaeth gennych pan rydych yn llenwi ffurflen ar ein gwefan neu’n cysylltu â ni dros e-bost. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon ar gyfer cysylltu â chi’n unig, neu yn ymwneud â’r rheswm dros gysylltu â ni. Ni fyddwn yn pasio eich data personol ymlaen, nac yn ei werthu na’i rannu mewn unrhyw fodd.

Gallwch gysylltu â ni unrhyw bryd ynghylch pa wybodaeth bersonol sydd gennym, a gwneud cais i’w dileu.