*whitehouses tunnel

Dogfennau Rheoli

Dogfennau am nodweddion Safle Treftadaeth y Byd Dyfrbont a Chamlas Pontcysyllte

Mae’r sefydliadau sy’n gweithio mewn partneriaeth i ofalu am Safle Treftadaeth y Byd Dyfrbont Pontcysyllte a Chamlas Trefor yn gyfrifol am sefydlu cynlluniau i ddiogelu a gwarchod gwerth cyffredinol eithriadol y safle ar gyfer cymuned fyd-eang ehangach a chenedlaethau’r dyfodol.