Hepgor gwe-lywio
Ty ol Rhestr English

Safleoedd Treftadaeth y Byd Gerllaw Mae tri safle dreftadaeth y byd eraill yn agos syn cynnig profiadau wanhanol

divider curve

Lerpwl – Dinas Fasnachol Forol

Mae Dinas Fasnachol Forol – Lerpwl yn lle gwych i fynd i ymweld ag ef, gyda llawer iawn o bethau i’w gwneud mewn lleoliad hardd ac eiconig.  Yn eang ei apêl, mae’r glannau yn cynnig popeth o gyfle i ganu yn “The Beatles Story” i fynd am dro tawel ger yr afon.  Mae chwe ardal yng nghanol a dociau hanesyddol Dinas fasnachol forol Lerpwl yn dyst i ddatblygiad un o brif ganolfannau masnachu’r byd yn y ddeunawfed a’r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Chwaraeodd Lerpwl ran bwysig yn nhwf yr Ymerodraeth Brydeinig a daeth yn borthladd pwysig o safbwynt mudo ar raddfa eang e.e. caethweision a mewnfudwyr o ogledd Ewrop i America. Bu i Lerpwl arloesi wrth ddatblygu technoleg dociau cyfoes, systemau cludiant a rheolaeth porthladdoedd. Mae’r safleoedd rhestredig yn cynnwys nifer sylweddol o adeiladau masnachol, dinesig a chyhoeddus, gan gynnwys Plateau San Siôr.

Am fwy o wybodaeth am Lerpwl, ewch i’r wefan

ewch i wefan Visit Liverpool

neu cysylltwch â’r ganolfan groeso ar +44 (0)151 233 2008

UNESCO listing 2004

 

 

divider curve

Ceunant Ironbridge

Mae Ceunant Ironbridge yn cynnwys deg Amgueddfa arobryn ar hyd y dyffryn ger yr Afon Hafren, cewch gyfle i ryfeddu at y bont haearn gyntaf a adeiladwyd yn1779 a chael blas ar fywyd fel yr oedd dros ganrif yn ôl drwy olygfeydd, synau, arogleuon a blasau Blast Hill, tref Fictorianaidd wedi ei hail-greu.  Mae Ironbridge yn enwog drwy’r byd fel symbol o’r Chwyldro Diwydiannol Mae’n cynnwys holl elfennau’r twf a gyfrannodd at ddatblygiad cyflym yr ardal ddiwydiannol hon yn y ddeunawfed ganrif, o’r gweithfeydd eu hunain i’r rheilffyrdd. Gerllaw mae ffwrnais Coalbrookdale, a adeiladwyd yn 1708, yn ein hatgoffa o ddarganfyddiad golosg. Cafodd y bont yn Ironbridge, y bont gyntaf yn y byd a wnaethpwyd o haearn, gryn ddylanwad ar ddatblygiadau ym meysydd technoleg a phensaernïaeth.

Am fwy o wybodaeth am Ironbridge, ewch i wefan Ironbridge

 

ewch i wefan Ironbridge

Neu cysylltwch â’r ganolfan groeso ar +44 (0) 1952 433424

UNESCO listing 1986

 

divider curve

Cestyll a Waliau Tref y Brenin Edward yng Ngwynedd.

Mae Cestyll a Waliau Tref y Brenin Edward yng Ngwynedd yn henebion sydd wedi eu cynnal a’u cadw yn arbennig o dda, ac yn enghreifftiau o’r gwaith gwladychu ac amddiffyn a wnaed drwy gydol teyrnasiad Edward I (1282 – 1307). Y cestyll cylch consentrig yn Harlech a Biwmares, a’r palasau caerog yng Nghaernarfon a Chonwy, y ddau gastell a’r trefi hyn sydd wedi eu hamgylchynu gan waliau amddiffynnol ar arfordir gogledd Cymru yw’r esiamplau gorau o bensaernïaeth filwrol o’u bath yn Ewrop.   Heddiw mae’r cestyll a’r waliau tref hyn gyda’i gilydd yn ffurfio Safle Treftadaeth y Byd.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Croeso Cymru.

ewch i wefan Croeso Cymru

Neu cysylltwch â’r ganolfan groeso ar +44 (0) 33 006 3001

UNESCO listing 1986

 

divider curve