Cysylltu â ni

Cysylltwch:
Os oes gennych chi gwestiwn neu ymholiad ynglŷn â Safle Treftadaeth y Byd, cysylltwch â ni.

Drwy glicio ‘cyflwyno’, rydych yn rhoi caniatâd i ni gwsylltu atoch chi at ddibenion eich ymholiad.

Am fanylion teithiau mewn cwch ar hyd y gamlas, cysylltwch yn uniongyrchol â’r ddau weithredwr:
Anglo Welsh – sy’n gweithredu teithiau dros Ddyfrbont Pontcysyllte o Fasn Trefor – 0117 304 1122.

Cei Llangollen – sy’n gweithredu teithiau cwch a gaiff eu tynnu gan geffylau a chychod modur o Langollen, a theithiau cwch modur dros Ddyfrbont Pontcysyllte – 01978 860702.

*Pontcysyllte Aqueduct

Gwybodaeth i Ymwelwyr

Canfyddwch beth sy’n digwydd ac ymunwch yn yr hwyl.

Canolfan Ymwelwyr Basn Trefor

Mae Canolfan Ymwelwyr Basn Trefor wedi ei lleoli wrth ymyl y draphont ddŵr ac yn gartref i gasgliad o arteffactau hanesyddol sy’n dyddio’n ôl i’r adeg pan gafodd y draphont ddŵr ei hadeiladu. Gall ymwelwyr hefyd fwynhau’r fideo ‘Straeon o’r Draphont’, fideo animeiddiedig o ‘Sut adeiladwyd y draphont ddŵr’, man gweithgareddau i blant a siop anrhegion. Mae’r staff cyfeillgar a’r gwirfoddolwyr bob amser wrth law i helpu.

01978 822912

Canolfan Ymwelwyr Basn Trefor
Dyfrbont Ddŵr Pontcysyllte
Basn Trefor
Oddi ar Ffordd yr Orsaf
Trefor
Wrecsam LL20 7TY

TrevorVisitor.Centre@canalrivertrust.org.uk

Canolfan Groeso Wrecsam

Codwch y ffôn neu galwch draw i gael syniadau a gwybodaeth am bethau i’w gwneud a’u gweld yn Wrecsam ynghyd ag ymweld â’n Safle Treftadaeth y Byd.

Mae gennom popeth o ddosbarthiadau celfyddydau a sioeau theatr i wyliau a chyngherddau.

O amgueddfeydd a safleoedd treftadaeth i fwytai a thafarndai gwledig. Ac os ydych yn ymweld ac eisiau rhywle i aros am noson, gallant eich cynorthwyo i ddod o hyd i rywle i aros.

01978 292015

Canolfan Wybodaeth i ymwelwyr
Stryd Caer
Wrecsam LL13 8BA

tic@wrexham.gov.uk

Canolfan Groeso Llangollen

Yn yr oes ddigidol gyda gwefannau, ffonau clyfar a chanolfannau galwadau, mae modd galw draw i’n Canolfan Groeso a chyfarfod â phobl leol fydd yn filch o’ch cynorthwyo gyda’ch ymholiad.

01978 860828

Y Capel
Stryt y Castell
Llangollen
Sir Ddinbych LL20 8NU

llangollen@nwtic.com