Hepgor gwe-lywio
Ty ol Rhestr English

Cysylltu â ni

Drwy glicio cyflwyno (submit), rydych yn rhoi caniatâd i ni gwsylltu atoch chi at ddibenion eich ymholiad. 

 

Os oes gennych chi gwestiwn neu ymholiad ynglŷn â Safle Treftadaeth y Byd, cysylltwch â ni

 

divider curve
divider curve

Canolfan Ymwelwyr Basn Trefor

Mae Canolfan Ymwelwyr Basn Trefor wedi ei lleoli wrth ymyl y draphont ddŵr ac yn gartref i gasgliad o arteffactau hanesyddol sy’n dyddio’n ôl i’r adeg pan gafodd y draphont ddŵr ei hadeiladu. Gall ymwelwyr hefyd fwynhau’r fideo ‘Straeon o’r Draphont’, fideo animeiddiedig o ‘Sut adeiladwyd y draphont ddŵr’, man gweithgareddau i blant a siop anrhegion. Mae’r staff cyfeillgar a’r gwirfoddolwyr bob amser wrth law i helpu.
01978 822912

Canolfan Ymwelwyr Basn Trefor
Traphont Ddŵr Pontcysyllte
Basn Trefor
Oddi ar Ffordd yr Orsaf
Trefor
Wrecsam LL20 7TY

E-bost: mailto:TrevorVisitor.Centre@canalrivertrust.org.uk

Canolfan Groeso Wrecsam

Codwch y ffôn neu galwch draw i gael syniadau a gwybodaeth am bethau
i’w gwneud a’u gweld yn Wrecsam ynghyd ag ymweld â’n Safle Treftadaeth y Byd.
Mae gennom popeth o ddosbarthiadau celfyddydau a sioeau theatr i wyliau a chyngherddau.
O amgueddfeydd a safleoedd treftadaeth i fwytai a thafarndai gwledig.
Ac os ydych yn ymweld ac eisiau rhywle i aros am noson,
gallant eich cynorthwyo i ddod o hyd i rywle i aros.

01978 292015
Stryt y Lampint,
Wrecsam LL11 1AR

E-bost: tic@wrexham.gov.uk

Canolfan Groeso Llangollen

Yn yr oes ddigidol gyda gwefannau, ffonau clyfar a chanolfannau galwadau,
mae modd galw draw i’n Canolfan Groeso a chyfarfod â phobl leol fydd yn filch
o’ch cynorthwyo gyda’ch ymholiad.

Canolfan Groseo Llangollen
Y Capel, Stryt y Castell,
Llangollen, Clwyd LL20 8NU
01978 8608287

E-bost: llangollen@nwtic.com