*Chain Bridge River Dee

Y Bont Gadwyn

Pont unigryw sy'n rhychwantu Afon Dyfrdwy

Yn hygyrch ar droed ac wedi’i hadfer a’i hailagor i’r cyhoedd yn 2015, mae’r Bont Gadwyn yn werth ei gweld.

Wedi’i chodi yn 1817 gan entrepreneur lleol o’r enw Exuperiur Pickering, i gludo glo a chalchfaen i’r A5 a phen uchaf Dyffryn Dyfrdwy, roedd y bont yn gyswllt cryf rhwng Rheilffordd Llangollen a’r gamlas ac yn ffordd berffaith i groesi afon Dyfrdwy. I fynd at y bont dewch oddi ar y trên yng Ngorsaf y Berwyn neu cerddwch ar hyd y gamlas o Langollen. Unwaith eto, cofiwch fynd â’ch camera efo chi i’r Safle Treftadaeth y Byd hwn.

Lleoliad

Maes parcio agosaf a chod post: Maes Parcio Llandysilio-yn-Iâl, LL20 8BT
Gorsaf reilffordd agosaf: Y Waun neu Riwabon
Tref agosaf: Llangollen

Lleoliad

Y Bont Gadwyn, Llangollen, LL20 8BS