*historical photo of cefn mawr

Cefn Mawr

Mae Cefn Mawr yn dref gyda threftadaeth ddiwydiannol arwyddocaol

Roedd Cefn Mawr yn dref newydd a grëwyd gan y cyfleoedd a ddaeth gyda’r gamlas, pan dyfodd anheddiad o gwmpas y chwareli cerrig, gwaith haearn, clai a phyllau glo.

Yn ddiddorol iawn, cafodd yr asennau ar gyfer bwâu Dyfrbont Ddŵr Pontcysyllte eu bwrw yn ffowndri haearn Plas Kynaston gan William Hazeldine yng Nghefn Mawr.

Y tu ôl i’r brif stryd drwy Gefn Mawr oedd y dramffordd. Yn wir, tramffyrdd oedd y rhan fwyaf o strydoedd Cefn Mawr yn wreiddiol.

Heddiw mae Cefn Mawr yn gartref i nifer o siopau a busnesau lleol yn ogystal ag archfarchnad.

Mae yna nifer o deithiau cerdded hanesyddol a diddorol y gellir eu cymryd o Gefn Mawr.

Lleoliad

Maes parcio agosaf a chod post: Stryd Fawr, Cefn Mawr, LL14 3BY
Gorsaf reilffordd agosaf: Y Waun
Tref agosaf: Y Waun

Lleoliad

Stryd Fawr, Cefn Mawr, LL14 3BY