Cefn Mawr

*historical photo of cefn mawr
Mae Cefn Mawr yn dref gyda threftadaeth ddiwydiannol arwyddocaol

Y Waun

*Chirk main street
Yn gymuned lewyrchus gyda hanes sy’n dyddio’n ôl i’r unfed ganrif ar ddeg

Llangollen

*Historic Llangollen Bridge
Y dref brydferth yng nghanol Dyfrbont Pontcysyllte a Safle Treftadaeth y Byd Camlas

Trefor

*family bike ride on Llangollen Canal
Ar ochr ogleddol y dyfrbont

Chirk Bank

*chirk bank bridge
Mae yna amrywiaeth o lwybrau cerdded, beicio a rhedeg wrth ymyl Chirk Bank