Dyfrbont Ddŵr a Thwnnel y Waun

*barge on chirk aqueduct
Yn meddiannu’r ffin rhwng Cymru a Lloegr

Traphont y Waun

*cchirk viaduct and aqueduct
Pensaernïaeth a pheirianneg syfrdanol

Castell y Waun

*Chirk Castle
Wedi'i adeiladu i'w amddiffyn, mae'r castell yn symbol o bŵer

Cefn Mawr

*historical photo of cefn mawr
Mae Cefn Mawr yn dref gyda threftadaeth ddiwydiannol arwyddocaol

Pont y Galedryd

*gledrid bridge
Y fynedfa i Safle Treftadaeth y Byd yn Swydd Amwythig

Tŷ Mawr

*Tŷ Mawr Country Park
O dan draphont ddramatig Cefn Mawr

Eglwys y Santes Fair, y Waun

*St Mary's church in Chirk
Bydd ymweld yma yn eich gwobrwyo â chelf ac arteffactau hanesyddol

Y Waun

*Chirk main street
Yn gymuned lewyrchus gyda hanes sy'n dyddio'n ôl i'r unfed ganrif ar ddeg

Twnnel Whitehouses

*whitehouse tunnel
Lywio drwy’r twnnel sy’n mynd â chi o dan draffig yr A5

Dyfrbont Ddŵr Pontcysyllte

+pontcysyllte Aqueduct North Wales
Un o gampweithiau mwyaf rhyfeddol peirianneg y chwyldro diwydiannol