Taith yr Hen Reilffordd

*old railway line walk fingerpost
Wedi’i chreu yn y 1860au ar gyfer y diwydiannau lleol, mae’r lein erbyn hyn yn daith gerdded ddwy filltir hamddenol

Basn Trefor

*Trevor basin tuning fork
Cyfleuster angori a throi pwysig gyda hanes hynod ddiddorol

Castell Dinas Brân

*Panorama of Dinas
Mae taith gerdded werth chweil i adfeilion dramatig y castell a golygfeydd godidog

Llangollen

*Historic Llangollen Bridge
Y dref brydferth yng nghanol Dyfrbont Pontcysyllte a Safle Treftadaeth y Byd Camlas

Canolfan Groeso Llangollen

*Llangollen Tourist Information Centre
Croeso cynnes i Llangollen a Dyfrbont Pontcysyllte a Safle Treftadaeth y Byd Camlas

Plas Newydd

*plas newydd llangollen
Yn cipio’r dychymyg ers y ddeunawfed ganrif

Glanfa Llangollen

*boat and horse at Llangollen Wharf
Diwrnod allan gwych i'r teulu i gyd

Rheilffordd Llangollen

*steam train at llangollen railway
10 milltir o reilffordd treftadaeth olygfaol

Pafiliwn Llangollen

*llangollen pavilion
Yn croesawu'r byd am dros 25 mlynedd

Abaty Glyn y Groes

*valle crucis abbey
Sefydlwyd Abaty Glyn y Groes yn 1201