*boat and horse at Llangollen Wharf

Glanfa Llangollen

Diwrnod allan gwych i'r teulu i gyd

Dyma atyniad poblogaidd yn nhref farchnad Llangollen a ffordd wyth i brofi Safle Treftadaeth y Byd! Mae Glanfa Llangollen yn gyfle gwych i chi fwynhau taith mewn cwch camlas a dynnir gan geffyl o galon Llangollen – pa un ai ydych chi’n dewis taith 45 munud neu dro hamddenol o ddwy awr at Raeadr y Bedol yn Llandysilio-yn-Iâl!

Fe allwch chi hefyd archebu teithiau cwch modur ar draws Dyfrbont Ddŵr Pontcysyllte neu hurio eich cwch preifat eich hun.

A gan eich bod chi yma yng Nglanfa Llangollen, fedrwch chi ddim mynd adra heb fynd i’r Wharf Tea Room – ystafell de draddodiadol lle cewch chi frecwast, cinio ysgafn, te prynhawn a chacennau.

Lleoliad

Maes parcio agosaf a chod post: Meysydd parcio Llangollen:
Y Pafiliwn Cydwladol Brenhinol, Llangollen – talu ac arddangos, LL20 8SW
Maes Parcio Heol y Farchnad, Llangollen - talu ac arddangos, LL20 8PS
Maes Parcio Stryd y Dwyrain, Llangollen - talu ac arddangos, LL20 8RB
Maes Parcio Stryd y Felin, Llangollen - talu ac arddangos, LL20 8RQ
Gorsaf reilffordd agosaf: Y Waun neu Rhiwabon
Tref agosaf: Llangollen

Cyfleusterau

Caffi

Lleoliad

Wharf Hill, Llangollen, LL20 8TA