Castell y Waun

*Chirk Castle
Wedi’i adeiladu i’w amddiffyn, mae’r castell yn symbol o bŵer

Tŷ Mawr

*Tŷ Mawr Country Park
O dan draphont ddramatig Cefn Mawr

Taith yr Hen Reilffordd

*old railway line walk fingerpost
Wedi’i chreu yn y 1860au ar gyfer y diwydiannau lleol, mae’r lein erbyn hyn yn daith gerdded ddwy filltir hamddenol

Castell Dinas Brân

*Panorama of Dinas
Mae taith gerdded werth chweil i adfeilion dramatig y castell a golygfeydd godidog