Y Bont Gadwyn

*Chain Bridge River Dee
Pont unigryw sy'n rhychwantu Afon Dyfrdwy

Gorsaf y Berwyn

*Gorsaf Berwyn Station
Mae’r dyluniad yn anarferol oherwydd y tir cul oedd ar gael

Rhaeadr y Bedol

*horseshoe falls
Mae’r campwaith peirianneg hwn gan Thomas Telford

Llandysilio-yn-Iâl

*llantysilio church interior
Da i gael picnic ac ymweld â Rhaeadr y Bedol.

Froncysyllte

*froncysyllte community centre
Cymuned sydd â hanes diwydiannol cyfoethog.

Trefor

*family bike ride on Llangollen Canal
Ar ochr ogleddol y dyfrbont

Chirk Bank

*chirk bank bridge
Mae yna amrywiaeth o lwybrau cerdded, beicio a rhedeg wrth ymyl Chirk Bank

Traphont Cefn

*Cefn Viaduct and roundhouse
Dyma draphont reilffordd syfrdanol gyda’r olygfa orau ohoni i’w chael o Barc Gwledig Tŷ Mawr islaw