*Cefn Viaduct and roundhouse

Traphont Cefn

Dyma draphont reilffordd syfrdanol gyda’r olygfa orau ohoni i’w chael o Barc Gwledig Tŷ Mawr islaw

Dyma draphont reilffordd syfrdanol sy’n codi’n fawreddog dros afon Dyfrdwy, gyda’r olygfa orau ohoni i’w chael o Barc Gwledig Tŷ Mawr islaw (neu drwy deithio drosti ar y trên).

Wedi’i chodi yn 1848 i gludo rheilffordd Amwythig a Chaer ar draws afon Dyfrdwy, mae’r draphont yn 1508 troedfedd (466 metr) o hyd ac yn sefyll 147 troedfedd (45 metr) uwchben yr afon.

Wedi’i chynllunio gan Henry Robertson, peiriannydd sifil ac arloeswr rheilffyrdd o’r Alban, a’i chodi gan Thomas Brassey, contractwr rheilffyrdd, mewn dwy flynedd, mae’r adeiledd wedi’i chynnal gan un deg naw o fwâu 60 troedfedd (18 metr) o led a dau fwa 30 troedfedd (9 metr) o led.

Lleoliad

Maes parcio agosaf a chod post: Parc Gwledig Tŷ Mawr, LL14 3PE
Gorsaf reilffordd agosaf: Y Waun neu Riwabon
Tref agosaf: Cefn Mawr

Lleoliad

LL14 3PE