Tŷ Mawr

*Tŷ Mawr Country Park
O dan draphont ddramatig Cefn Mawr

Gorsaf y Berwyn

*Gorsaf Berwyn Station
Mae’r dyluniad yn anarferol oherwydd y tir cul oedd ar gael

Traphont Cefn

*Cefn Viaduct and roundhouse
Dyma draphont reilffordd syfrdanol gyda’r olygfa orau ohoni i’w chael o Barc Gwledig Tŷ Mawr islaw