Hepgor gwe-lywio
Ty ol Rhestr English
Gweld Y Lleoliad
Gweld Lluniau
Close

Froncysyllte

Distance to here: km ( miltir)

Mae Froncysyllte, a elwir yn Fron ar lafar, wedi’i leoli ar lannau Afon Dyfrdwy a Chamlas Llangollen. Mae wedi’i leoli ar briffordd yr A5 sy’n rhedeg o Lundain i Gaergybi. Mae’r enw yn deillio o’r gair Cymraeg fron, sy’n golygu bryn neu lethr, gyda’r enw Cysyllte, yn deillio o un o’r hen dreflannau ym mhlwyf Llangollen. Mae Froncysyllte wedi’i leoli yn nhirwedd ffermio Dyffryn Llangollen, ond fe’i ddatblygwyd i ddechrau fel anheddiad o fythynnod ar gyfer gweithwyr y chwarel, odynau calch, gwaith brics a theils yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Adeiladwyd y pentref ar frig calchfaen islaw nifer o chwareli. Er bod diwydiannau traddodiadol yr ardal wedi diflannu bellach, mae cyfoeth o archaeoleg ddiwydiannol yn parhau yn yr ardal.

Ychwanegu at y deithlenView more information

Froncysyllte

Pellter i’r fan yma: km ( miltir)

Mae Froncysyllte, a elwir yn Fron ar lafar, wedi’i leoli ar lannau Afon Dyfrdwy a Chamlas Llangollen. Mae wedi’i leoli ar briffordd yr A5 sy’n rhedeg o Lundain i Gaergybi. Mae’r enw yn deillio o’r gair Cymraeg fron, sy’n golygu bryn neu lethr, gyda’r enw Cysyllte, yn deillio o un o’r hen dreflannau ym mhlwyf Llangollen. Mae Froncysyllte wedi’i leoli yn nhirwedd ffermio Dyffryn Llangollen, ond fe’i ddatblygwyd i ddechrau fel anheddiad o fythynnod ar gyfer gweithwyr y chwarel, odynau calch, gwaith brics a theils yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Adeiladwyd y pentref ar frig calchfaen islaw nifer o chwareli. Er bod diwydiannau traddodiadol yr ardal wedi diflannu bellach, mae cyfoeth o archaeoleg ddiwydiannol yn parhau yn yr ardal.

Ychwanegu at y deithlen
decor wave
decor wave