Hepgor gwe-lywio
Ty ol Rhestr English
Gweld Y Lleoliad
Gweld Lluniau
Close

Gwybodaeth i Dwristiaid Llangollen

Distance to here: km ( miltir)

Yn yr oes ddigidol o wefannau, ffonau clyfar a chanolfannau galwadau, mae'n bosibl galw i mewn i'n Canolfannau Croeso a chwrdd â phobl leol go iawn a fydd yn falch i'ch helpu gyda'ch ymholiad.

Ychwanegu at y deithlenView more information

Gwybodaeth i Dwristiaid Llangollen

Pellter i’r fan yma: km ( miltir)

Yn yr oes ddigidol o wefannau, ffonau clyfar a chanolfannau galwadau, mae'n bosibl galw i mewn i'n Canolfannau Croeso a chwrdd â phobl leol go iawn a fydd yn falch i'ch helpu gyda'ch ymholiad.

Ychwanegu at y deithlen
decor wave
decor wave

Gwybodaeth i Dwristiaid Llangollen

Bydd ein staff Canolfan Wybodaeth cyfeillgar a gwybodus yn hapus i'ch helpu i wneud y mwyaf o'ch arhosiad yn Llangollen a'r ardal gyfagos. Mae'r gwasanaethau yn cynnwys:

• Wi-Fi am ddim
• Gwasanaeth trefnu llety
• Gwybodaeth am atyniadau lleol a chenedlaethol
• Tocynnau ar gyfer atyniadau lleol gan gynnwys teithiau ar Gamlas
Llangollen, Plas Newydd, Tŷ Hanesyddol, Gerddi ac Ystafell De
• Cyngor ynglŷn â dod o hyd i ffyrdd, rheilffyrdd neu fws
• Tocynnau a chardiau bws National Express
• Tocynnau ar gyfer theatrau a digwyddiadau lleol gan gynnwys yr Eisteddfod
Ryngwladol
• Cyngor ar lwybrau cerdded a seiclo
• Mapiau, llyfrau, canllawiau teithio a cherdded ar werth
• Oriel Celf a Ceramig
• Ystod eang o anrhegion a chofroddion
• Rhaglen lawn o ddigwyddiadau