Castell y Waun

*Chirk Castle
Wedi’i adeiladu i’w amddiffyn, mae’r castell yn symbol o bŵer

Tŷ Mawr

*Tŷ Mawr Country Park
O dan draphont ddramatig Cefn Mawr

Y Waun

*Chirk main street
Yn gymuned lewyrchus gyda hanes sy’n dyddio’n ôl i’r unfed ganrif ar ddeg

Basn Trefor

*Trevor basin tuning fork
Cyfleuster angori a throi pwysig gyda hanes hynod ddiddorol

Castell Dinas Brân

*Panorama of Dinas
Mae taith gerdded werth chweil i adfeilion dramatig y castell a golygfeydd godidog