pontcysyllte aqueduct Learning Bundles - Time

Sut mae’r ardal wedi newid dros amser?

Cafodd Dyfrbont a Chamlas Pontcysyllte effaith fawr ar yr ardal leol pan gawsant eu hadeiladu. Tyfodd diwydiannau yn ogystal â threfi a phentrefi a oedd yn gartref i’r gweithlu cynyddol. Mae’r gamlas yn dal i gael effaith heddiw gan ei bod yn rhan gynhenid o’r dirwedd hardd ac yn denu llawer o dwristiaid.

Sut mae’r ardal wedi newid dros amser?

Cynllun Gweithgareddau

Mae’r cynllun hwn yn cyflwyno ein gweithgareddau i helpu plant i ddysgu sut mae’r ardal o amgylch Dyfrbont a Chamlas Pontcysyllte wedi newid ers i’r gamlas gael ei hadeiladu.


teacher
Gwylio
Pontcysyllte World Heritage Site Timeline Animation
Animeiddiad o’r llinell amser

Gwyliwch yr animeiddiad hwn i weld sut y datblygodd y gamlas a’r ardal leol dros amser.

Chwarae
Gêm Gardiau Cronoleg

Chwaraewch y gêm gardiau hon i weld faint yr ydych yn ei gofio o’r llinell amser.

Chwarae
How had Cefn Mawr Changed over Time - mapping activity
PowerPoint Mapio

Archwiliwch sut mae Cefn Mawr wedi newid dros amser.

Chwarae
Edrych ar Newid yn y Boblogaeth

Defnyddiwch ffynonellau hanesyddol i ganfod sut mae poblogaeth Froncysyllte wedi newid dros amser.

Gwylio
Chirk Bank and Canal then and now
Canal View, Chirk Bank - Ddoe a Heddiw

Archwiliwch sut mae un rhes o fythynnod wedi newid dros amser.

Creu
Collage Newid Tirwedd

Crëwch gollage i ddangos sut mae’r tirwedd wedi newid dros amser.

Gwylio
Llinell Amser

Fersiwn llonydd o’r llinell amser i gyfeirio ati.