pontcysyllte aqueduct Learning Bundles - Living and working

Byw a Gweithio ar y Gamlas

Mae cenedlaethau o deuluoedd wedi byw wrth ymyl y gamlas ac mae nifer wedi ennill bywoliaeth ohoni. Roedd rhai yn gweithio yn y diwydiannau a oedd yn defnyddio’r gamlas i gludo nwyddau, ac eraill yn gweithredu cychod camlas neu’n cynnal a chadw’r gamlas. Mae mwyafrif y swyddi heddiw yn gysylltiedig â thwristiaeth a chychod hamdden.

Byw a Gweithio ar y Gamlas

Cynllun Gweithgareddau

Mae’r cynllun hwn yn cyflwyno ein gweithgareddau i helpu plant i ddysgu am fyw a gweithio wrth y gamlas a sut mae hynny wedi newid dros amser.


teacher
Chwarae
Childrens Role Play Game
Chwarae rôl Plant yn Gweithio mewn Diwydiant

Chwaraewch rôl plentyn a oedd yn gweithio gan ddefnyddio adroddiad Comisiwn Cyflogaeth Plant 1842 i’ch helpu.

Chwarae
Comparing the lives of the Rich and the Poor
Cymharu Bywydau'r Cyfoethog a'r Tlawd

Ymchwiliwch i fywydau dau deulu cyferbyniol a oedd yn byw wrth ymyl y gamlas gan ddefnyddio cofnodion cyfrifiad, ffotograffau a mapiau.

Chwarae
A day int he life of William and Alice
Diwrnod ym Mywyd William ac Alice

Dychmygwch ddiwrnod ym mywydau dau blentyn Fictoraidd cyferbyniol a oedd yn byw wrth ymyl y gamlas.

Creu
Modern horse drawn boat
Gweithio ar y Gamlas

Cymharwch swyddi ar y gamlas yn y gorffennol a heddiw.

Gwylio
Meet Ifan and Taffy
Cyfarfod ag Ifan a Taffy

Gwyliwch y ffilm hon i ganfod mwy am swydd arbennig ar y gamlas.