pontcysyllte aqueduct Learning Bundles 0 Engineering

Campwaith Peirianyddol

Roedd y gwaith o adeiladu Camlas Llangollen, gyda’i dyfrbontydd godidog, ei thwneli, argloddiau uchel a’i hafnau dwfn, yn gampwaith peirianyddol anhygoel mewn oes pan nad oedd buddion technoleg fodern ar gael.

Campwaith Peirianyddol

Cynllun Gweithgareddau

Mae’r cynllun hwn yn cyflwyno ein gweithgareddau i helpu plant i ddysgu am yr heriau a wynebai adeiladwyr y gamlas a pham mae eu cyflawniadau yn gampwaith peirianyddol mor fawr.


teacher
Chwarae
Chains
PowerPoint Tasg Tirfesur

Ewch i’r afael â’r her tirfesur hon i ddod i adnabod y tir y cafodd y gamlas ei hadeiladu arno.

Gwylio
the 11 mile Pontcysyllte World Heritage Site
Siwrnai 11 Milltir
Gwyliwch y ffilm hon i ganfod mwy am yr heriau y bu’n rhaid i adeiladwyr y gamlas eu goresgyn.

Gwylio
Building Pontcysyllte Aqueduct
Dyfrbont Pontcysyllte

Gwyliwch y ffilm animeiddio hon i weld sut y cafodd y ddyfrbont ei hadeiladu.

Chwarae
Build a canal role play game
Chwarae Rôl: Pwy adeiladodd y Gamlas?

Canfyddwch fwy am y bobl amrywiol a oedd yn rhan o ddylunio ac adeiladu’r gamlas.

Gwylio
how pulleys make lifting easier
Pam mae pwlïau yn ei gwneud yn haws i godi llwythi?
Gwyliwch y ffilm hon i ganfod pam oedd pwlïau yn cael eu defnyddio i godi deunyddiau trwm i adeiladu’r ddyfrbont ac i lwytho cargo ar gychod camlas.

Gwylio
Why arch bridges are strong
Pam mae bwâu mor gryf?
Gwyliwch y ffilm hon i ddysgu am gryfder bwâu.

Creu
Build a canal activity ideas
Adeiladu Camlas

Rhowch gynnig ar y gweithgareddau adeiladu camlesi hyn gan Glandŵr Cymru.