pontcysyllte aqueduct Learning Bundles - Tourism

Teithio a Thwristiaeth yn Nyffryn Dyfrdwy

Mae tirlun Dyffryn Dyfrdwy wedi denu ymwelwyr ac wedi ysbrydoli artistiaid ac awduron am dros 200 o flynyddoedd. Mae’n parhau i wneud hynny heddiw. Mae Camlas Llangollen, a’i dyfrbontydd godidog ym Mhontcysyllte a’r Waun, yn ategu harddwch naturiol yr ardal ac yn ehangu’r apêl i ymwelwyr.

Teithio a Thwristiaeth yn Nyffryn Dyfrdwy

Cynllun Gweithgareddau

Mae’r cynllun hwn yn cyflwyno ein gweithgareddau i helpu plant i ddysgu am ymwelwyr Dyffryn Dyfrdwy, y gweithiau celf ac ysgrifenedig y mae wedi’u hysbrydoli ac effaith twristiaeth.


teacher
Chwarae
Revealing the Dee Valley Game
Gêm Datgelu Dyffryn Dyfrdwy
Chwaraewch ein PowerPoint rhyngweithiol i weld a ydych yn gallu adnabod lleoedd yn Nyffryn Dyfrdwy.

Creu
Dee Valley Artists
Artistiaid Dyffryn Dyfrdwy
Archwiliwch waith celf Dyffryn Dyfrdwy dros amser a chrëwch eich gwaith celf eich hun wedi’i ysbrydoli gan y lluniau hyn.

Creu
Travel Writing Activity
Llyfrau Teithio

Dilynwch ôl traed awduron llyfrau teithio cynnar i gael eich ysbrydoli i ysgrifennu eich erthygl, llythyr neu ddyddiadur eich hun.

Chwarae
Tourism Debate Activity
Trafod Twristiaeth

Dewch yn arbenigwr twristiaeth a chynlluniwch eich canolfan ymwelwyr eich hun ar gyfer Safle Treftadaeth y Byd Dyfrbont a Chamlas Pontcysyllte.