Discovering OWlrd Heritage Sites learning

Darganfod Safleoedd Treftadaeth y Byd

Mae Camlas a Dyfrbont Pontcysyllte yn un o’r 1100 o Safleoedd Treftadaeth Byd UNESCO ar draws y byd. Mae pob un ohonynt yn enghreifftiau gwych o dreftadaeth ddiwylliannol neu naturiol, yn amrywio o safleoedd archeolegol ac adeiladau ysblennydd i dirweddau trawiadol a chynefinoedd bioamrywiol.

Darganfod Safleoedd Treftadaeth y Byd

Cynllun Gweithgareddau

Mae’r cynllun hwn yn cyflwyno ein gweithgareddau i helpu plant i ddysgu am Safleoedd Treftadaeth y Byd a darganfod rhai o’r llefydd hyfryd hyn.


teacher
Chwarae
Discover World Heritage Stes Game
Darganfod Safleoedd Treftadaeth y Byd Cynllun Gweithgareddau

Mae’r cynllun hwn yn cyflwyno ein gweithgareddau i helpu plant i ddysgu am Safleoedd Treftadaeth y Byd a darganfod rhai o’r llefydd hyfryd hyn.

Gwylio
Gêm Datgelu Safleoedd Treftadaeth Byd

Arbrofwch gyda’n cyflwyniad PowerPoint rhyngweithiol i ddarganfod Safleoedd Treftadaeth Byd ar draws y byd.

Gwylio
A Day in the Life of Pontcysyllte Aqueduct and Canal World Heritage Site
Camlas a Dyfrbont Pontcysyllte o fore gwyn tan nos

Gwyliwch y ffilm i ddysgu am ddiwrnod ym mywyd Safle Treftadaeth y Byd.

Chwarae
Machu Picchu
Gêm Gardiau Safle Treftadaeth y Byd

Chwaraewch y gêm gardiau i brofi eich gwybodaeth am Safleoedd Treftadaeth Byd, ac yna dyluniwch eich cardiau eich hunain.

Creu
Learn to be a tour guide
Gweithgaredd Arweinydd Taith

Beth am fod yn arweinydd taith Safle Treftadaeth Byd a dylunio eich taith rithiol eich hunan?