Windlass

Windlass
The simple key to life on the canal. The windlass is a simple but essential tool for boat owners and maintenance staff on the canal. It is an L-shaped metal bar, with a socket at one end. The socket fits onto a spindle of a sluice or lock gate. The windlass can then wind it open or closed.

Pontydd

Bridges on the Llangollen Canal
Cynnal llif y traffig ar y gamlas a throsti.

Y Bont Gadwyn

Chain Bridge
Y bont gadwyn hynaf yn y byd sy’n dal i sefyll.

Glo

Shovel of coal
Y pŵer y tu ôl i’r Chwyldro Diwydiannol.

Bollt Dyfrbont

Replaced bolt from Pontcysyllte Aqueduct
Un o oddeutu 500 o nytiau a bolltau haearn gyr a ddisodlwyd wrth adnewyddu’r ddyfrbont yn 2003-4. Roedd y rhai newydd wedi’u gwneud o haearn wedi’i ailgylchu.