Taith yr Hen Reilffordd

*old railway line walk fingerpost
Wedi’i chreu yn y 1860au ar gyfer y diwydiannau lleol, mae’r lein erbyn hyn yn daith gerdded ddwy filltir hamddenol

Basn Trefor

*Trevor basin tuning fork
Cyfleuster angori a throi pwysig gyda hanes hynod ddiddorol

Chirk Bank

*chirk bank bridge
Mae yna amrywiaeth o lwybrau cerdded, beicio a rhedeg wrth ymyl Chirk Bank