Tomos the sheep

Gwybodaeth i ymwelwyr

Winter opening hours.

Gwybodaeth ddefnyddiol i rai sy’n ymweld â Basn Trefor a Dyfrbont Pontcysyllte.

Bydd canolfan ymwelwyr Basn Trefor ar gau o ddydd Llun 13 Rhagfyr 2021 a bydd yn ailagor ddydd Gwener 18 Chwefror 2022 ar gyfer penwythnosau hir (dydd Gwener i ddydd Sul) 10am – 3pm. Bydd y Ganolfan yn ailagor bob dydd o ddydd Gwener 1 Ebrill tan ddydd Llun 31 Hydref, 10am – 4pm.

Mae’r ddyfrbont ar gau ar gyfer gwaith cynnal a chadw blynyddol o ddydd Mawrth 4 Ionawr tan ddydd Gwener 18 Chwefror 2022. Bydd y llwybr halio ar gau’n gyfan gwbl trwy gydol y gwaith a bydd llwybr amgen ar gael. Bydd y llwybr i gychod ar gau o 9am tan 3.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener yn unig.

I weld rhestr lawn o wasanaethau’r gamlas sy’n cau dros y gaeaf, cyfeiriwch at y canlynol Hysbysiadau’r Gaeaf 2021 (canalrivertrust.org.uk)

Tomos the sheep
Tomos the sheep ©Joe Bickerton

For a full list of canal winter stoppages please refer to the following Winter Notices 2021 (canalrivertrust.org.uk)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *