Trevor Basin Visitor Centre

Mae eich Canolfan Ymwelwyr eich angen chi!

Yng Nghanolfan Ymwelwyr Basn Trefor

Ydych chi neu rhywun rydych chi’n eu hadnabod yn chwilio am her newydd, neu am fod yn rhan o dîm?

Volunteers at the Trevor Basin Visitor Centre

Mae Glandŵr Cymru yn chwilio am Gymhorthwyr Cyrchfan Gwirfoddol, yng Nghanolfan Ymwelwyr Basn Trefor, Wrecsam. Mae’r rôl yn cynnwys bod yn rhan o dîm o wirfoddolwyr angerddol mewn lleoliad unigryw, cwrdd â phobl newydd, dysgu siliau newydd a chymryd rhan.

Mae’r rôl hefyd yn golygu trin arian parod, ymateb i ymholiadau, gosod stoc newydd yn y siop, gwaith glanhau ysgafn a gweinyddu cyffredinol (byddai gallu i ddefnyddio cyfrifiadur yn ffafriol). Bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu.

Os oes gennych chi ddiddordeb, mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.