Gwlith yn gynnar yn y bore ar y gwair wrth dyfrbont ddŵr Pontcysyllte / Early morning dew on the grass at the Pontcysyllte aqueduct

Taith Gychod Newydd ym Masn Trefor

New boat trip.

Mae Anglo Welsh bellach yn rhedeg teithiau cwch newydd o Fasn Trefor. Gall ymwelwyr bellach deithio ar draws Dyfrbont Pontcysyllte ar y gwch ‘Seren Fach’ sydd newydd gael ei hailwampio.

Mae’r daith 45 munud o hyd gyda chapten, yn galluogi ymwelwyr i weld y golygfeydd anhygoel ar draws Dyffryn Dyfrdwy o’r ddyfrbont syfrdanol. Mae yna gyfle i ddysgu rhywfaint am hanes Camlas Llangollen trwy wrando ar y sylwebaeth sydd ar y gwch.

Nid oes angen archebu, a chewch wybod beth yw’r canllawiau pellter cymdeithasol cyfredol ar ddiwrnod eich ymweliad. Gallwch hefyd brynu lluniaeth ar y gwch.

Caiff ‘Seren Fach’ ei rhedeg o Canal Wharf, Trefor, Llangollen LL20 7TT. Ffoniwch Anglo Welsh ar 01978 821749 i gael rhagor o wybodaeth.

Gwlith yn gynnar yn y bore ar y gwair wrth draphont ddŵr Pontcysyllte / Early morning dew on the grass at the Pontcysyllte aqueduct

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *