Paentiadau

"Classic" view - George Arnald
Dal harddwch y gamlas ar gynfas. Mae’r paentiad olew hwn o 1826 gan George Arnald yn dangos Dyfrbont Pontcysyllte fel y caiff ei ddarlunio amlaf. Mae’n edrych tua’r dwyrain, dros yr hen bont, Pont Cysylltau, dros Afon Dyfrdwy. Mae’r dirwedd y tu hwnt i’r ddyfrbont yn fwy aneglur, i bwysleisio’r adeiledd, sydd wedi ei oleuo gan yr haul sy’n isel fin nos.

Twristiaeth

Tourists at the wharf
Gweld y golygfeydd, ar y gamlas ac o’i hamgylch.

Y Bont Gadwyn

Chain Bridge
Y bont gadwyn hynaf yn y byd sy’n dal i sefyll.