Llwybr Pasg i Blant

Casglwch gliwiau llwybr y Pasg o Ganolfan Ymwelwyr Basn Trefor, dewch o hyd i’r cliwiau o amgylch y safle a dychwelwch eich ateb i’r Ganolfan Ymwelwyr i dderbyn danteithion Siocled Pasg.
Ymunwch â ni yn yr Amgueddfa lle gall y plant liwio ac addurno eu cymeriadau Pasg eu hunain i fynd adref.

Easter egg