Ymddiriedolaeth Cychod Camlas Dyffryn Llangollen

Mae teithiau'n gadael Basn Trevor

Teithiau cwch camlas i bobl anabl a dan anfantais. Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Cwch Camlas Dyffryn Llangollen ym 1983 i godi arian i adeiladu cwch camlas i bobl anabl a dan anfantais o bob oedran.

Lleoliad

Berwyn St, Llangollen LL20, UK
LL20 8ND