Little Star anglo Welsh Pontcysyllte aqueduct trip boat

Anglo Welsh yn cynnig Taith mewn Cwch ar y Ddyfrbont

‘Seren Fach’

Mae ‘Seren Fach; y cwch ym Masn Trefor, yn cynnig cyfle i ymwelwyr deithio ar hyd y Nant yn yr Awyr. Mae’r daith gylchol 45 munud ar hyd Dyfrbont Pontcysyllte, sy’n 126 troedfedd o uchder yn arwain at olygfeydd anhygoel ar draws Dyffryn Dyfrdwy, gan ei wneud yn brofiad cyffrous a bythgofiadwy. Mae ‘Seren Fach’ ar hyn o bryd yn gweithredu o ddydd Iau i ddydd Llun, gyda’r daith gyntaf yn gadael am 11am, a’r olaf am 3pm. Nid oes angen archebu lle ac mae’r teithiau yn ddibynnol ar argaeledd.

Mae ‘Seren Fach’ yn gweithredu’n ddyddiol (ar wahân i ddyddiau Mawrth) gyda’r daith olaf am 3.30pm.