Dyddiadau cau Dyfrbont Pontcysyllte

Aqueduct closures early 2023

Bydd llwybr halio’r ddyfrbont ar gau o ddydd Mawrth, 3 Ionawr 2023 i ddydd Gwener, 24 Chwefror 2023 er mwyn gwneud gwaith cynnal a chadw. Bydd y gamlas ar agor o 3.30pm tan 9am y bore canlynol bob dydd. Bydd hefyd ar agor am 3.30pm bob dydd Gwener tan 9am bob bore dydd Llun. Sylwch, yn ystod y cyfnodau hyn o gamlas agored, bydd y llwybr halio ar gau ar bob adeg, ac ni chaniateir dod i lawr.