Hepgor gwe-lywio
Ty ol Rhestr English

Ymgynghoriadau

divider curve

Safle Treftadaeth y Byd Traphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte

Ymgynghoriad ar Gynllun Rheoli Drafft 2019 – 2029

Dyddiad Cau – Dydd Gwener 1 Mawrth 2019

 

Lawrlwythwch yma Cynllun Rheoli Drafft 2019 - 2029

Lawrlwythwch a dychwelyd trwy’r post Ffurflen Atborth Cynllun Rheoli Drafft

neu, cwblhewch y ffurflen hon ar-lein

 

Ymgynghoriad ar Gynllun Rheoli Drafft 2019 - 2029

  • Diogelu data: Sut y bydd y Safbwyntiau a’r Wybodaeth a roddir i ni gennych yn cael eu defnyddio

    Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cadw a phrosesu data personol a ddarperir gennych fel rhan o’ch ymateb i’r ymgynghoriad. Caiff eich ymatebion eu rhannu â’r Sefydliadau partner (Glandŵr Cymru, Cyngor Sir Ddinbych a Chyngor Swydd Amwythig) at bwrpasau prosesu a dadansoddi’r ymatebion i'r ymgynghoriad. Er mwyn dangos i’r ymgynghoriad gael ei gynnal yn gywir, bwriadwn gyhoeddi crynodeb o’r ymatebion hyn. Ni chaiff eich manylion personol eu cyhoeddi yn y grynodeb ymateb, er ei bod yn bosib y caiff enw’r sefydliad ei gynnwys. Byddwn yn cadw eich ymatebion yn ddiogel am hyd y prosiect ac am ddim hwy na 12 mis. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn trin data personol, darllenwch ein Hysbysiadau Preifatrwydd ar ein gwefan: www.wrecsam.gov.uk
  • Post

    Anfonwch y ffurflen ymgynghori at: Allan Forrest, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Yr Adran Dai a’r Economi, Ffordd Rhuthun, Wrecsam, LL13 7TU

Uwchgynllun Ardal Basn Trefor: Ymgynghoriad Cyhoeddus

Paneli Arddangos a Holiadur Adborth

 Paneli Ymgynghori

Paneli Ymgynghori

Mae ymgynhoriad yn ar gau rwân