Scouts stall

Stondin Elusen Sgowtiaid Trefor 1af

1st Trevor Scouts charity stall. Help raise funds for Trevor Scouts.

Scouts Cymru logo

Mae’r elw’n mynd i Grŵp Sgowtiaid Trefor 1af. Bydd y stondin yn cynnwys dipiau lwcus i blant, trash a gêm drysor i oedolion a phlant a’r cyfle i brynu cartref lleol a’u cacen ffrwythau enwog yng Nghymru – Bara Brith.