Glanfa Llangollen Horse-Drawn Boats

Mae Glanfa Llangollen yn un o’r atyniadau ymwelwyr mwyaf hir sefydledig yn nhref marchnad Llangollen yng Ngogledd Cymru. O’r Lanfa gallwch un ai fynd ar daith ar gwch camlas wedi’i dynnu gan geffyl ar hyd camlas sy’n bwydo i’r brif gamlas, neu daith ar gwch dyfrbont ddŵr modur a fydd yn eich arwain ar hyd Dyfrbont ddŵr enwog Pontcysyllte. Mae’r ddwy daith yn rhoi cyfle i chi weld golygfeydd a chlywed synau hudolus Safle Treftadaeth y Byd Dyfrbont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte.

Lleoliad

Llangollen Wharf, Wharf Hill, Llangollen LL20 8TA, UK
LL20 8TA