Hepgor gwe-lywio
Ty ol Rhestr English

Dod o hyd i ni

divider curve

Gyrru?

Rydym wedi’n lleoli yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac fel canllaw cyffredinol, gallwch ddod yma ar hyd yr M53 neu’r M56 o’r Gogledd Orllewin, a’r M54 o Ganolbarth Lloegr.

Dilynwch yr arwyddion ffordd o’r A539 (Cyfnewidfa Rhiwabon)

Mae tri maes parcio wedi eu arwyddo oddi ar y A539:

  • y brif maes parcio ar Stryd y Frenhines (LL14 3SG) ger Cefn Mawr
  • un maes parcio oddi ar Ffordd yr Orsaf ar gyfer deiliaid bathodyn glas a cerdyn parcio yn unig (LL20 7TY)
  • maes parcio ychwanegol a coetsis yn Giat Wimbourne, Ffordd y Frenhines, Cefn Mawr (LL14 3NP)

Google Map Location

Noder: Cynghorir gyrwyr i beidio â pharcio ym Masn Froncysyllte oddi ar yr A5. Mae nifer cyfyngedig o leoedd parcio yma ac maent yn cael eu blaenoriaethu ar gyfer preswylwyr.  Dylai’r holl draffig gael mynediad i’n meysydd parcio swyddogol o’r A539 (Ffordd Rhiwabon- Llangollen) a dilyn yr arwyddion ar gyfer meysydd parcio.