Hepgor gwe-lywio
Ty ol Rhestr English
divider curve

Ein Tirlun Darluniadwy Prosiect Partneriaeth Tirwedd

Mae ein Tirlun Darluniadwy yn brosiect newydd cyffroes sydd wedi’i ganoli ar dirwedd Dyffryn Dyfrdwy a Safle Treftadaeth Byd Draphont a Chamlas Pontcysyllte. Y mae yn cynnwys themâu’r teithiau ysbrydoledig sydd wedi ac yn parhau i fod yn nodwedd o’r ardal sydd yn cael ei dorri gan y gamlas, A5 Telford a’r Afon Dyfrdwy. Mae ymwelwyr wedi dwyn ysbrydoliaeth o’r dyffryn hardd hwn mewn celf a barddoniaeth ers y 18fed ganrif, ac y mae yn parhau i ddenu ymwelwyr sy’n chwilio am yr aruchel.

Amlinelliad Prosiect Cryno

Ein Tirlun Darluniadwy