Hepgor gwe-lywio
Ty ol Rhestr English
divider curve

Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Y cefndir i Safle Treftadaeth y Byd

Mae Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy yn cynnwys ffin ucheldir dramatig Gogledd Cymru, un o uchafbwyntiau golygfaol ysgytiol Prydain.

Mae’n cynnwys rhai o dirweddau mwyaf anhygoel y DU ac, fel y byddech yn ei ddisgwyl – mae’n eithriadol o hardd! Cewch hyd i gadwyni nodweddiadol o gopaon wedi’u gorchuddio â grug porffor, ac arnynt rai o fryngaerau mwyaf dramatig Prydain.

Mae’r AHNE yn cwmpasu 390 cilomedr sgwâr o ben bryniau gwyntog, rhostir grug, creigiau calchfaen a dyffrynnoedd coediog, bron yn cyffwrdd yr arfordir yng ngogledd Bryn Prestatyn ac yn ymestyn tua’r de at Foel Famau, gyda phwynt uchaf yr AHNE yn 630 metr.

O Cymru yn croesawu’r byd yn yr Eisteddfod Ryngwladol.

Mae’r rhan fwyaf o Safle Treftadaeth y Byd Traphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte yn rhedeg drwy dirwedd eithriadol Dyffryn Dyfrdwy yng nghysgod y darren Eglwyseg ysblennydd a’r adfeilion ar ben bryn prydferth Castell Dinas Brân.

Heb ei darganfod gan lawer, ac eto yn hawdd i’w harchwilio, mae’r dirwedd odidog hon yn cynnig treftadaeth diddorol, diwylliant lliwgar, a’r croeso cynhesaf.

dan fynyddoedd mawreddog yn croesi Bwlch yr Oernant, mae Dyffryn Dyfrdwy yn ymdroelli drwy dref hanesyddol Llangollen, lle mae

Cymru yn croesawu’r byd yn yr Eisteddfod Ryngwladol.

Mae’r rhan fwyaf o Safle Treftadaeth y Byd Traphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte yn rhedeg drwy dirwedd eithriadol Dyffryn Dyfrdwy yng nghysgod y darren Eglwyseg ysblennydd a’r adfeilion ar ben bryn prydferth Castell Dinas Brân.

Heb ei darganfod gan lawer, ac eto yn hawdd i’w harchwilio, mae’r dirwedd odidog hon yn cynnig treftadaeth diddorol, diwylliant lliwgar, a’r croeso cynhesaf.

Darganfod AHNE