Hepgor gwe-lywio
Ty ol Rhestr English
divider curve

Aqueducks Cyfeillion Safle Treftadaeth Y Byd

Mae’r Aqueducks yn cynnwys cynrychiolwyr cymunedol o’r dyffryn 11 milltir o hyd sydd o amgylch y Safle Treftadaeth y Byd, Traphont Ddŵr Pontcysyllte. Ffurfiwyd y grŵp er mwyn helpu i warchod, hybu a gwella’r Safle Treftadaeth y Byd. Gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn helpu’r Aqueducks i gyrraedd eu hamcanion ymuno â’r grŵp,

Ein hamcanion yw:-

Gwneud a hybu gwelliannau amgylcheddol a threftadaeth a chadwraeth ymarferol

Addysgu, annog a chefnogi arferion amgylcheddol

Codi arian ac ariannu digwyddiadau a gweithgareddau

Amlygu a hybu’r Safle Treftadaeth y Byd

Trefnu cyfarfodydd, cyrsiau hyfforddiant a digwyddiadau

Gweithio gyda grwpiau tebyg a chyfnewid gwybodaeth a chyngor

Gydag ystod eang o gyfleoedd ar gyfer pobl o bob oedran a gallu, byddem yn croesawu eich cymorth, waeth pa sgiliau a phrofiad sydd gennych.

divider curve

Dros yr 8 mlynedd ddiwethaf, rydym wedi cyflawni nifer o brosiectau wedi eu harwain gan y gymuned, gan gynnwys:

Creu calendr Pontcysyllte, gyda lluniau a ryseitiau lleol gan drigolion lleol

Prosiect wedi’i ariannu gan Gronfa Treftadaeth y Loteri o’r enw ‘Living along the cut’. Aethom ati i gasglu atgofion a storïau am fyw o fewn ac o amgylch Safle Treftadaeth y Byd..

divider curve