Hepgor gwe-lywio
Ty ol Rhestr English

Pobl Adnoddau ymchwil

divider curve

Thomas Telford and the Ellesmere Canal, 1793-1813 (Peter Brown) – Telford oedd Asiant Cyffredinol cwmni’r gamlas, sy’n cyfateb i Reolwr Cyffredinol; y peiriannydd ymgynghori oedd William Jessop [Cylchgrawn Cymdeithas Hanesyddol Rheilffyrdd a Chamlesi, Gorffennaf 2007]

Thomas Telford’s Shrewsbury Team (Andrew Pattison) – John Simpson, a adeiladodd y gwaith cerrig yn Nhraphontydd Dŵr Pontcysyllte a’r Waun, a William Hazledine, a ddarparodd y gwaith haearn [Cylchgrawn Cymdeithas Hanesyddol Rheilffyrdd a Chamlesi, Tachwedd 2007]