Hepgor gwe-lywio
Ty ol Rhestr English

Camlesi Adnoddau ymchwil

divider curve

The Metamorphosis of the Ellesmere Canal (Richard Dean) – stori gymhleth am sut y daeth camlas a fwriadwyd i gysylltu Amwythig â Chaer drwy Riwabon y gamlas a welwn heddiw [Cylchgrawn Cymdeithas Hanesyddol Rheilffyrdd a Chamlesi, Tachwedd 1985]

‘The Machine’: a boat lift mystery solved? (Richard Dean) – y lifft cwch arbrofol a adeiladwyd gan Exuperius Pickering ac Edward Rowland rhywle yn ardal Rhiwabon yn 1796 [Cylchgrawn Cymdeithas Hanesyddol Rheilffyrdd a Chamlesi, Rhagfyr 2007]

The Maintenance of Pontcysyllte Aqueduct (Stephen Priestley) – amlinelliad o hanes cynnal y draphont rhwng 1805 a 2001 [Cylchgrawn Cymdeithas Hanesyddol Rheilffyrdd a Chamlesi, Tachwedd 2005]