Hepgor gwe-lywio
Ty ol Rhestr English
29 Meh

Diwrnod Hwyl Safle Treftadaeth y Byd

Bydd Diwrnod Hwyl Safle Treftadaeth y Byd i ddathlu penblwydd cofrestru Camlas a Dyfrbont Pontcysyllte fel Safle Treftadaeth y Byd yn cael ei gynnal yn Nhrefor ar Ddydd Sadwrn 29ain o Fehefin o 2yh tan 6yh.

Bydd gweithgareddau gan Sgowtiaid ac ysgolion lleol, gweithdai sgiliau syrcas, Adeiladu Lego Mawr, gweithgareddau peirianneg gyda Techniquest, adeiladu a threialon Cwrwgl, gweld badau’r gamlas a cherddoriaeth byw.

 

blue curve

Bydd Diwrnod Hwyl Safle Treftadaeth y Byd i ddathlu penblwydd cofrestru Camlas a Dyfrbont Pontcysyllte fel Safle Treftadaeth y Byd yn cael ei gynnal yn Nhrefor ar Ddydd Sadwrn 29ain o Fehefin o 2yh tan 6yh.

Bydd gweithgareddau gan Sgowtiaid ac ysgolion lleol, gweithdai sgiliau syrcas, Adeiladu Lego Mawr, gweithgareddau peirianneg gyda Techniquest, adeiladu a threialon Cwrwgl, gweld badau’r gamlas a cherddoriaeth byw.

 

Digwyddiad manylion

Answer: 2:00 pm - 6:00 pm