Hepgor gwe-lywio
Ty ol Rhestr

Cymdeithas Cymuned y Dyfrbont Yn cefnogi cymunedau Trefor, Garth a Froncysyllte

Mae Cymdeithas Cymuned y Draphont Ddŵr yn cynnwys cynrychiolwyr gwirfoddol o gymunedau pentrefi Trefor, Garth a Froncysyllte. Rydym hefyd yn gweithio gyda Bwrdd Safle Treftadaeth y Byd a Grwpiau Darparu i gefnogi ein hamcan o wella’r gymuned leol ar gyfer pobl leol.

 

Rydym yn cynnal ystod o brosiectau, o welliannau amgylcheddol i helpu yn y maes parcio ychwanegol ym Masn Trefor yn ystod tymor yr ymwelwyr.

divider curve