Hepgor gwe-lywio
Ty ol Rhestr English
Gweld Y Lleoliad
Gweld Lluniau
Close

Trefor

Distance to here: km ( miltir)

Mae Trefor yn bentref wedi’i leoli yn Nyffryn hardd Llangollen, ar yr A539 rhwng Llangollen a Wrecsam. Mae enw Cymraeg Trefor yn golygu “pentref mawr”. Roedd yn un o hen dreflannau plwyf Llangollen, gan roi ei enw i deulu o berchnogion tir pwerus oedd â’u cartref yn y dreflan, ac yn ddiweddarach i’r anheddiad diwydiannol a gynrychiolir gan y pentref modern. Fel Froncysyllte gerllaw, mae Trefor yn cynnwys bythynnod o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg a’r ugeinfed ganrif ar gyfer gweithwyr diwydiannau traddodiadol yr ardal yn y chwareli calch a’r gwaith brics. Er bod y diwydiannau hyn wedi diflannu bellach mae gan yr ardal gyfoeth o archeoleg ddiwydiannol.

Ychwanegu at y deithlenView more information

Trefor

Pellter i’r fan yma: km ( miltir)

Mae Trefor yn bentref wedi’i leoli yn Nyffryn hardd Llangollen, ar yr A539 rhwng Llangollen a Wrecsam. Mae enw Cymraeg Trefor yn golygu “pentref mawr”. Roedd yn un o hen dreflannau plwyf Llangollen, gan roi ei enw i deulu o berchnogion tir pwerus oedd â’u cartref yn y dreflan, ac yn ddiweddarach i’r anheddiad diwydiannol a gynrychiolir gan y pentref modern. Fel Froncysyllte gerllaw, mae Trefor yn cynnwys bythynnod o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg a’r ugeinfed ganrif ar gyfer gweithwyr diwydiannau traddodiadol yr ardal yn y chwareli calch a’r gwaith brics. Er bod y diwydiannau hyn wedi diflannu bellach mae gan yr ardal gyfoeth o archeoleg ddiwydiannol.

Ychwanegu at y deithlen