Hepgor gwe-lywio
Ty ol Rhestr English
Gweld Y Lleoliad
Gweld Lluniau
Close

Dyfrbont a Thwnnel Y Waun

Distance to here: km ( miltir)

Croeswch y ffin rhwng Cymru a Lloegr dros Dyfrbont y Waun, sy'n cario cangen Llangollen o gamlas y Shropshire Union 70 troedfedd uwchben harddwch Dyffryn Ceiriog. Adeiladwyd y draphont sydd â 10 bwa cerrig crwn, rhwng 1796 a 1801 gan William Jessop a Thomas Telford. Gallwch groesi ar droed neu ar y gamlas, mae'n werth ei weld tra yn yr ardal.
Roedd twnnel y Waun (a adnabyddir yn lleol fel 'Y Darkie') oedd un o'r cyntaf yn y DU i gael llwybr tynnu ac fe’i adeiladwyd rhwng 1795 -1802.

Ychwanegu at y deithlenView more information

Dyfrbont a Thwnnel Y Waun

Pellter i’r fan yma: km ( miltir)

Croeswch y ffin rhwng Cymru a Lloegr dros Dyfrbont y Waun, sy'n cario cangen Llangollen o gamlas y Shropshire Union 70 troedfedd uwchben harddwch Dyffryn Ceiriog. Adeiladwyd y draphont sydd â 10 bwa cerrig crwn, rhwng 1796 a 1801 gan William Jessop a Thomas Telford. Gallwch groesi ar droed neu ar y gamlas, mae'n werth ei weld tra yn yr ardal.
Roedd twnnel y Waun (a adnabyddir yn lleol fel 'Y Darkie') oedd un o'r cyntaf yn y DU i gael llwybr tynnu ac fe’i adeiladwyd rhwng 1795 -1802.

Ychwanegu at y deithlen
decor wave
decor wave
  • Yr amser yr awgrymwyd 30 munud – 1 awr
  • Lleoliad Ffordd y Castell, Y Waun, LL14 5BS
Ychwanegu at y deithlen

Dim ond pum munud ar droed yw canol tref Y Waun o fasn camlas Y Waun ac mae'n gartref i nifer o siopau a busnesau lleol.