Hepgor gwe-lywio
Ty ol Rhestr English
Gweld Y Lleoliad
Gweld Lluniau
Close

Dyfrbont Pontcysyllte

Distance to here: km ( miltir)

Feiddiwch chi ei chroesi? Ac fedrwch chi wneud hynny heb edrych i lawr?
Wedi’i dylunio ac adeiladu gan Thomas Telford a Williams Jessop, mae Pontcysyllte yn golygu 'y bont sy'n cysylltu' a hon yw 'trysor pennaf' ein Safle Treftadaeth y Byd, yn atyniad ar gyfer y rhai sydd am brofi un o gyflawniadau mwyaf hynod y chwyldro diwydiannol.
Gallwch gerdded ar draws Pontcysyllte, neu gadw eich coesau a chymryd daith cwch hamddenol. Ond mae’n rhaid i chi fynd ag un peth gyda chi. Camera. Mae'r golygfeydd yn rhywbeth arall.

Ychwanegu at y deithlenView more information
cafe
parking

Dyfrbont Pontcysyllte

Pellter i’r fan yma: km ( miltir)

Feiddiwch chi ei chroesi? Ac fedrwch chi wneud hynny heb edrych i lawr?
Wedi’i dylunio ac adeiladu gan Thomas Telford a Williams Jessop, mae Pontcysyllte yn golygu 'y bont sy'n cysylltu' a hon yw 'trysor pennaf' ein Safle Treftadaeth y Byd, yn atyniad ar gyfer y rhai sydd am brofi un o gyflawniadau mwyaf hynod y chwyldro diwydiannol.
Gallwch gerdded ar draws Pontcysyllte, neu gadw eich coesau a chymryd daith cwch hamddenol. Ond mae’n rhaid i chi fynd ag un peth gyda chi. Camera. Mae'r golygfeydd yn rhywbeth arall.

Ychwanegu at y deithlen
decor wave
decor wave

MANYLION Lleoliad

  • Yr amser yr awgrymwyd 1-3 awr
  • Lleoliad: Ffordd yr Orsaf, Basn Trefor, Wrecsam LL20 7TG
  • Parcio Coetsys B5434, Wrecsham, LL20 7TP
cafe
parking
Ychwanegu at y deithlen

Cerdded ar draws y draphont ddŵr tua 45 mun
Archwiliwch yr ardal a chroesi'r draphont ddŵr tua 2 awr
Ewch am daith ar gwch ar draws y draphont ddŵr tua 45 munud
Ewch ar daith cwch i Langollen 3-4 awr (un ffordd)
Cyfleoedd cerdded/ beicio o Fasn Trefor i rannau eraill o Safle Treftadaeth y Byd