Hepgor gwe-lywio
Ty ol Rhestr English
Gweld Y Lleoliad
Gweld Lluniau
Close

Rheilffordd Llangollen

Distance to here: km ( miltir)

Mae rheilffordd treftadaeth hardd hon wedi ei lleoli wrth ymyl y Bont Dyfrdwy hanesyddol (a adeiladwyd yn 1345) ac yn ymestyn 10 milltir drwy Ddyffryn hardd Dyfrdwy o Langollen i dref Corwen.

Ychwanegu at y deithlenView more information
toilet
cafe

Rheilffordd Llangollen

Pellter i’r fan yma: km ( miltir)

Mae rheilffordd treftadaeth hardd hon wedi ei lleoli wrth ymyl y Bont Dyfrdwy hanesyddol (a adeiladwyd yn 1345) ac yn ymestyn 10 milltir drwy Ddyffryn hardd Dyfrdwy o Langollen i dref Corwen.

Ychwanegu at y deithlen
decor wave
decor wave

Atyniad Gwybodaeth

  • Gwefan www.llangollen-railway.co.uk
  • Lleoliad Yr Orsaf, Ffordd yr Abaty, Llangollen, LL20 8SN
  • E-bost info@llangollen-railway.co.uk
  • Ffôn 01978 860979
toilet
cafe
Ychwanegu at y deithlen

Mae rheilffordd treftadaeth hardd hon wedi ei lleoli wrth ymyl y Bont Dyfrdwy hanesyddol (a adeiladwyd yn 1345) ac yn ymestyn 10 milltir drwy Ddyffryn hardd Dyfrdwy i dref Corwen.
Mae'r llinell yn dilyn Afon Dyfrdwy, sy’n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA), ar ei hyd.
Mae rhan fach o’r llinell, a oedd yn ei dydd yn croesi Cymru o Riwabon i'r Bermo, yn cynnig sampl o olygfeydd a synau ddoe gan basio trwy’r harddwch naturiol gorau sydd gan Ogledd Cymru i'w gynnig.
Mae'r rheilffordd wedi ei lleoli o fewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) ac mae hyn yn amlwg wrth i chi ymdroelli drwy Ddyffryn Dyfrdwy.
O ŵyn bach y Gwanwyn i ddail amryliw yr Hydref, mae'r golygfeydd o'n cerbydau yn hardd ac yn newid yn barhaus.
Yn ogystal â threnau stêm, rydym hefyd yn rhedeg locomotif Diesel a gwasanaethau Threftadaeth Railcar ar ddyddiau penodol drwy gydol y tymor.
Dewch i ymweld â Rheilffordd Llangollen a gweld beth oedd teithio ar y trên yn y gorffennol.
Mae 'na ddewis enfawr o ddigwyddiadau a phenwythnosau arbenigol yn Rheilffordd Llangollen - gweler y wefan am ragor o wybodaeth.