Hepgor gwe-lywio
Ty ol Rhestr English
Gweld Y Lleoliad
Gweld Lluniau
Close

Rhaeadr y Bedol

Distance to here: km ( miltir)

Rhaeadr y Bedol yw lle mae'r cyfan yn dechrau. Y man lle mae'r gamlas yn tynnu ei dŵr o Afon Dyfrdwy.
Yn ei hanfod mae’n gored a grëwyd gan ddyn – mewn siâp pedol. Ac fel cynifer o greadigaethau Telford, mae’n ymddangos i ychwanegu at harddwch y dirwedd o'i amgylch.
Enghraifft o ddyluniadau dyn yn ategu at fyd natur. Pa mor aml ydych chi'n gweld hynny?
Cymerwch camera. Neu, yn well fyth, tynnwch lun ar eich ffôn, a gadewch i eraill weld beth maent yn ei golli.

Ychwanegu at y deithlenView more information
toilet
cafe
parking

Rhaeadr y Bedol

Pellter i’r fan yma: km ( miltir)

Rhaeadr y Bedol yw lle mae'r cyfan yn dechrau. Y man lle mae'r gamlas yn tynnu ei dŵr o Afon Dyfrdwy.
Yn ei hanfod mae’n gored a grëwyd gan ddyn – mewn siâp pedol. Ac fel cynifer o greadigaethau Telford, mae’n ymddangos i ychwanegu at harddwch y dirwedd o'i amgylch.
Enghraifft o ddyluniadau dyn yn ategu at fyd natur. Pa mor aml ydych chi'n gweld hynny?
Cymerwch camera. Neu, yn well fyth, tynnwch lun ar eich ffôn, a gadewch i eraill weld beth maent yn ei golli.

Ychwanegu at y deithlen
decor wave
decor wave
  • Yr amser yr awgrymwyd 1-2 awr
  • Lleoliad LL20 8BS
toilet
cafe
parking
Ychwanegu at y deithlen

Wedi'i leoli tua 3 milltir i'r gorllewin o dref Llangollen, Rhaeadr y Bedol yw'r pwynt lle mae Afon Dyfrdwy yn bwydo dŵr i'r gamlas trwy gyfrwng cored, a’r swyddogaeth hon fel bwydwr dŵr sicrhaodd ei oroesiad pan ddechreuodd camlesi eraill adfeilio. Roedd hefyd yn hwb i'r diwydiannau llechi a chwareli calchfaen, gan ganiatáu cludo llwythi trwm o Landysilio a Phentredŵr ar draws traphontydd dŵr Pontcysyllte a'r Waun i Swydd Amwythig. Pan ddaeth traffig masnachol i ben, cymerodd cychod pleser drosodd ac mae'n dal yn bosibl i fynd ar daith ar hyd yr hyn sydd o bosibl y gamlas brydferthaf yn y wlad.
Mae sawl taith gerdded yn cychwyn o faes parcio Rhaeadr y Bedol.