Hepgor gwe-lywio
Ty ol Rhestr English
Gweld Y Lleoliad
Gweld Lluniau
Close

Pentref Diwydiannol Hanesyddol Cefn Mawr

Distance to here: km ( miltir)

Roedd Cefn Mawr yn dref newydd a grëwyd gan y cyfleoedd a ddaeth gyda’r gamlas, pan dyfodd anheddiad o gwmpas y chwareli cerrig, gwaith haearn, clai a phyllau glo. Cafodd yr asennau ar gyfer bwâu Dyfrbont Ddŵr Pontcysyllte eu bwrw yn ffowndri haearn Plas Kynaston William Hazeldine yng Nghefn Mawr.

Ychwanegu at y deithlenView more information
toilet
cafe
parking

Pentref Diwydiannol Hanesyddol Cefn Mawr

Pellter i’r fan yma: km ( miltir)

Roedd Cefn Mawr yn dref newydd a grëwyd gan y cyfleoedd a ddaeth gyda’r gamlas, pan dyfodd anheddiad o gwmpas y chwareli cerrig, gwaith haearn, clai a phyllau glo. Cafodd yr asennau ar gyfer bwâu Dyfrbont Ddŵr Pontcysyllte eu bwrw yn ffowndri haearn Plas Kynaston William Hazeldine yng Nghefn Mawr.

Ychwanegu at y deithlen
decor wave
decor wave
  • Lleoliad Stryt Fawr, Cefn Mawr, LL14 3BY
toilet
cafe
parking
Ychwanegu at y deithlen

Heddiw mae Cefn Mawr yn gartref i nifer o siopau a busnesau lleol yn ogystal ag archfarchnad adnabyddus.
Mae yna nifer o deithiau cerdded hanesyddol y gellir eu cymryd.

Dechreuodd llawer o strydoedd Cefn Mawr eu bywyd fel tramffyrdd. Y tu ôl i'r brif stryd sy'n rhedeg trwy Gefn Mawr roedd y dramffordd, a oedd yn cario cerrig o'r chwareli yn Rhosymedre ar gyfer adeiladu’r Draphont yn Nhrefor.